Tenchi:
Aeka:
Ryoko:
Sasami and Tsunami:
Mihoshi:
Kiyone:
Washu: